logo
dividerآرشیو برنامه های جاری
آرشیو برنامه های جاری
نام گروه :  
تولید فیلم فعال پکتینی تقویت شده با نانوسلولز با قابلیت افزایش ماندگاری گوشت
نگرانی زیست محیطی ناشی از کاربرد پلیمرهای سنتزی به عنوان پایه مواد بسته بندی توجه روز افزونی را به توسعه مواد بسته بندی زیست تجزیه پذیر برای جایگزینی معطوف ساخته است.  ...
تولید سموم و کودهای زیستی
تولید سموم و کودهای زیستی : توسعه کاربرد نهاده ­های کشاورزی زیستی علاوه بر کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی و افزایش حاصلخیزی خاک،کاهش هزینه‌های تولید،آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌‌های ناشی از باقیمانده ­های مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت. ...
کنترل فساد پس از برداشت میوه با استفاده از نانو امولسیون حاوی اسانس گیاهی و پالیده کشت باکتری‌های لاکتیکی
قارچ‌های بوتریتیس، آسپرژیلوس و پنیسیلیوم از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده فساد پس از برداشت در محصولات باغی می‌باشند. ...
تولید بیوگاز و محصولات جانبی با ارزش فرایند هضم بی هوازی از پسماندها و پساب های کشاورزی
یکی از محصولات استراتژیکی که در دنیا تولید می‌شود نیشکر است که برای تولید اتانول زیستی و شکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. باگاس باقیمانده فیبری نیشکر است که در طی فرایند استخراج عصاره از نیشکر، تولید می‌شود.  ...
تولید عوامل میکروبی مفید موثر در افزایش کیفیت و ماندگاری سیلاژهای علوفه ای
تولید عوامل میکروبی مفید موثر در افزایش کیفیت و ماندگاری سیلاژهای علوفه ای : سیلاژ محصولی است که از تخمیر پسماندهای ذرت، جو و یا دیگر محصولات مزرعه ­ای تهیه می ­شود که به منظور افزایش ماندگاری و کیفیت علوفه توسعه یافته است.  ...
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک