logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerاکرم صادقی
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار
اکرم صادقی
استادیار
tel 02632703536
email aksadeghi@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر صادقی دکترای خود را از دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس در رشته زیست شناسی در گرایش ژنتیک مولکولی در سال 1392 دریافت کرده است. تحقیقات ایشان در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی از سال 1379 در پژوهشکده بیوتکنولوژی آغاز شد. علاقمندی ایشان شناخت مکانیسم های پاسخ به تنش‌های زنده و غیر زنده در استرپتومایسس ها و تولید پروتیین ها و سایر ماکرومولکول های نوترکیب با کاربرد صنعتی و دارویی در استرپتومایسس است. تحقیقات رسمی دکتر صادقی بر پیشبرد اهداف وزارت عالیه کشاورزی در زمینه کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و همچنین افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش متمرکز است.

برنامه های تحقیقات جاری
 
تولید و ارزیابی کارایی سه محصول فرموله شده بر پایه باکتری‌های محرک رشد در کشت گلخانه‌ای خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای
 
 
مهمترین طرح های تحقیقاتی انجام شده
 
 • شناسایی سازوکار‌های تحمل به شوری استرپتومایسس و رابطه آن با خصوصیات بیوکنترلی
 • بررسی تاثیر  جدایه‌های بومی PGPR استرپتومایسس بر تحمل شوری گندم
 • جداسازی و شناسایی مولکولی جدایه های استرپتومایسس (Streptomyces) موثر بر کنترل عوامل قارچی مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر قند در اوایل فصل رویش
 
 
 • Esmaeil Zade, N. S., Sadeghi, A., Moradi, P. 2019. Streptomyces strains alleviate water stress and increase peppermint (Mentha piperita) yield and essential oils. Plant and Soil. 434: 441–452.
 • Sadeghi, A., Koobaz, P., Azimi, H., Karimi, E., Akbari, A. R. 2017. Plant growth promotion and suppression of Phytophthora drechsleri damping-off in cucumber by cellulase-producing Streptomyces. BioControl. 62: 805-819.
 • Sheikhpour, M. Sadeghi, A., Yazdian, F., Mansoori, A., Movafagh, A. 2019. anticancer and apoptotic effects of ectoine and hydroxyectoine on non-small cell lung cancer cells: An in-vitro Investigation. Multidisciplinary Cancer Investigation. 3:14-19.
 • Abbasi, S., Safaie, N., Sadeghi, A., Shamsbakhsh, M. 2019. Streptomyces strains induce resistance to Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 3 in tomato through different molecular mechanisms. Frontiers in Microbiology. 10:1505.
 • Sheikhpour, M. Sadeghi, A, Yazdian, F. 2014. Apoptotic effectsof ectoine and hydroxyectoine on human lung cancer cells. J Cancer Sci Ther. 6:10
 • Sadeghi, A, Soltani, BM, Salehi Jouzani, G, Hadavand, H, Khayam Nekouei, M and Sadeghizadeh, M. 2014. Diversity of the ectoines biosynthesis genes in salt tolerant Streptomyces and evidence for inductive effect of ectoines on their accumulation. Microbiol Res,169: 699-708.
 • Sadeghi, A, Soltani, BM, Salehi Jouzani, G, Karimi, E, Khayam Nekouei, M and Sadeghizadeh, M. 2014. Taxonomic study of a salt tolerant Streptomyces sp. strain C-2012 and the effect of salt and ectoine on lon expression level. Microbiol Res, 169: 232-238.
 • Karimi, E., Sadeghi, A., Abaszadeh Dahaji, P., Dalvand, Y., Omidvari, M., Kakuei Nezhad, M. 2012. Biocontrol activity of salt tolerant Streptomyces isolates against phytopathogens causing root rot of sugar beet. Biocontrol Sci Technol 2012; 22: 333-349.
 • Sadeghi, A., Karimi, E., Abaszadeh Dahaji, P., Ghorbani Javid, M., Dalvand, Y., Askari, H. 2012. Plant growth promoting activity of an auxin and siderophore producing isolate of Streptomyces under saline soil conditions. World J Microbiol Biotechnol 2012; 28: 1503-1509
 • Sadeghi, A., Hesan, A. R., Askari, H., Naderi Qomi, D., Farsi, M., Majidi Hervan, E. (2009). Biocontrol of Rhizoctonia solani damping off of sugar beet with native Streptomyces strains under field conditions. Biocontrol Science and Technology, 19: 985-991.
 • Sadeghi, A., Hessan, A. R., Askari, H., Aghighi, S., Shahidi. Bonjar, G. H. (2006). Biological Control Potential of Two Streptomyces isolates on of Rhizoctonia solani, The Causal Agent of Damping-off of Sugar Beet. Pakistan Journal of Biological Sciences 9(5): 904-910.
 • Mardi, M., Ghaffari, M.R., Sadeghi, A., Salekdeh, S.G.H., Buerstmayr, H., Ghareyazie, B. (2006). Wheat genomics: molecular response of wheat to Fusarium head blight infection. Annual Wheat Newsletter 52: 69.
 • Nazari, R., Akbarzadeh, A., Norouzian, D., Farahmand, B., Vaez, J., Sadeghi, A., Hormozi, F., Kiani-rad, M., Zarbakhsh, B. (2005). Applying intra-specific protoplast fusion in Streptomyces griseoflavus to increase the production of Desferrioxamine B. Current Science 88: 1815-1819

مهمترین دستاوردها و جوایز (Achievements)

 • رونمایی دستاورد توسط مقام محترم رئیس جمهور 1390
 • دریافت لوح تقدیر از مقام محترم  وزیر کشاورزی 1390
 • دریافت لوح تقدیر از مقام محترم استاندار البرز 1390
 • کسب عنوان استعداد برتر (اختراع سطح 3) -1388 داوری شده توسط سازمان پژوهشهای صنعتی و بنیاد ملی نخبگان
 • کسب عنوان استعداد برتر (اختراع سطح 3) -1391 داوری شده توسط سازمان پژوهشهای صنعتی و بنیاد ملی نخبگان
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی از مقام محترم شهردار کرج

 

دستاوردهای آماده انتقال به بخش خصوصی

 • کود بیولوژیک بر پایه باکتری استرپتومایسس

 

 

سوابق علمی و اجرایی:

 • عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • عضو کمیته راهبردی بیماری های چغندر قند وزارت کشاورزی
 • عضو کمیته اخلاق زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

 

تالیف و ترجمه کتاب

تالیف:

 • اکرم صادقی˛ (1387) کاربرد استرپتومایسس ها در کشاورزی˛ انتشارات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • اکرم صادقی˛ (1386) سیدروفورهای میکروبی جایگزینی مناسب برای کودهای کلاته آهن˛ انتشارات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
 • غلامرضا صالحی جوزانی˛ مسعود توحید فر˛ اکرم صادقی˛ (1389) ایمنی زیستی محصولات تراریخته. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

 

ترجمه:

 • حسن رهنما، علی محمد شکیب، سید مجتبی خیام نکویی، غلامرضا صالحی جوزانی، محمد رضا پروین، هما محمود زاده، اکرم صادقی، سعید سهیلی وند، مسعود توحید فر. (1388) مقدمه‌ای بر اخلاق زیستی. انتشارات پژوهشگاه ابن سینا
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک