logo
تجاری شده
پروبیوتیک
 
میزان تولید گوشت طیور در ایران سالانه حدود 2 میلیون تن است که از این نظر جایگاه نهم دنیا  (سوم آسیا)را دارا می باشد. از طرف دیگر سرانه مصرف گوشت طیور در کشور حدود 26 کیلو گرم است که تقریبا 5/2 برابر سرانه  مصرف جهانی (11 کیلوگرم) بوده و نشانگر جایگاه ویژه آن در کشور می باشد.  
 
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
سالانه بیش از 100 میلیون تن انواع پسماند کشاورزی و بیش از  20 میلیون تن انواع پسماند جامد شهری در کشور تولید می‏ شود. قسمت اعظم این پسماندها دفن و یا سوزانده  می ‏شوند یا بدون استفاده باقی می‏مانند. از سوی دیگر کشور سالانه  به بیش از 60 میلیون تن انواع کود آلی و زیستی برای افزایش ماده آلی خاک نیاز دارد.
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک